LOKACIJE: Crikvenica, Bribir, Kraljevica, Grižane

Crikvenica je smještena u Kvarnerskom zaljevu Jadranskog mora, 33 kilometra udaljena od Rijeke, velikog prometnog čvorišta i središta Primorsko-goranske županije, u sastavu koje se nalazi i Grad Crikvenica. Cijeli Grad Crikvenica je zapravo morska rivijera s nizom urbanistički gotovo spojenih turističkih mjesta: Selcem, Crikvenicom, Dramljem i Jadranovom. Grad se prostire na oko 28 četvornih kilometara u priobalnom pojasu, oko 15 km dugom i oko 2 km širokom, stisnut između mora i izduženog primorskog grebena, čija je prosječna nadmorska visina oko 300 m. Blizina zračne luke na otoku Krku, putničke i teretne morske luke u Rijeci te dobra cestovna i željeznička povezanost sa srednjom Europom bile su važne pretpostavke za rani razvoj turizma, koji na području današnje Crikveničke rivijere ima tradiciju dužu od stotinu godina.

 

 

 

 

 

bribirBRIBIR, gradić na cesti izmedju Novog i Bakra sagrađen na brijegu, upravno i crkveno središte u srednjevjekovnom Vinodolu, Varoš ili Grad sa 14 zaselaka tvorio je bribirsku župu. U 13. st. predstavnici Bribira sudjeluju u donošenju Vinodolskog zakona 1288. Na početku 16. st. Bribir uz Ledenice postaje ključem Vinodola. Bernardin Frankopan učvršćuje gradske bedeme i svoj Kaštel i Turan, a učvršćuju se i Vela vrata. Belveder, ophod na zidinama providjen puškarnicama, bio je gotov 1527. o čemu svjedoči natpis. Zbog opasnosti od Turaka imućniji Bribirci podižu u gradu svoje kuće da se u njih mogu skloniti u slučaju pogibelji. Oko Grada su rasporedjeni zaseoci koji su imali svoje kapele gradjene uglavnom u 15. i 16. st. Na kapeli Sv. Martina u Podskoči sačuvan je natpis meštra Tomaša iz 1526. godine. Nije isključeno da je on bio jedan od graditelja i Župne crkve Sv. Petra i Pavla u Gradu, zidane 1524. Gotička dvorska crkvica Sv. Antuna pustinjaka nastala je takodjer u Bernardinovo doba, a obnovljena je 1938.

 

 

kraljevicaKraljevica ima dugu turisticku tradiciju. Na poluotoku Oštro, glavnoj turistickoj tocki u Kraljevici, izgradeno je još 1896. prvo morsko kupalište. Gradnja hotela, vila, bungalova, kampova, cisto more i uredene plaže, prirodne ljepote širega podrucja, bogata kulturna ostavština (crkve, dva dvorca), ponuda kulturno-zabavnih i sportskih sadržaja jamce ugodan boravak. Osobito su privlacni hotel Uvala Scott, u romanticnoj uvali Dubno, hotel Almis, ljecilište za alergijske bolesti, te turisticko naselje Oštro. Zanimljive su regate i tecajevi ronjenja. Od kulturnih priredbi istice se Ljeto u Frankopanu u dvorcu Nova Kraljevica, nastupi folklornih skupina te poznati mesopusti koji održavaju tradiciju maškara (sijecanj/veljaca). Kraljevica, grad i luka u Vinodolskom kanalu na ulazu u Bakarski zaljev. Nalazi se posred drage koja se izmedu rta Oštrog i Fortice pruža prema jugoistoku u duljini od 600 m; razvila se uz more i na blago nagnutoj padini podno magistralne prometnice. Klimatske prilike su povoljne (sanatorij), prosjecna temperatura zraka tijekom sijecnja iznosi 6 °C, a u srpnju 2 °C. Kraljevica je jedno od mladih primorskih mjesta; osnovana je vjerojatno u XV. st. Od XVIII. st., kad je izgraden prikljucak na Karolinsku cestu (Karlovac-Bakar- Rijeka), do druge polovice XIX. st. važno je lucko-pomorsko središte; vec potkraj XVII. st. imala je brodogradilište, a u drugoj polovici XIX. st. postaje kolijevkom brodarstva na Jadranu. Razvijala se kao kupališno mjesto s vilama i hotelima. Na magistralnoj je prometnici (M2, E65) Rijeka-Zadar.


Prikaz veće karte

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Grižane smještene pod ruševinama frankopanskog grada i krševitih litica “Griža” po kojima su i dobile ime.Stari je grad oštećen1323. godine kada je Vinodol zadesio jak potres. U 15. stoljeću dograđene su okrugle kule, a danas su vidljivi samo ostaci nekada slavnog kaštela. Grižanski kaštel imao je nepravilan oblik četverokuta, s okruglim kulama, a ta je nepravilnost uzrokovanaspecifičnim terenom.Tu je stolovao knez Martin koji je utemeljio primorsku luku koja je dobila ime Crikvenica.
Smještaj u Grižanama možete naći u kamenim kućama uređenim u autohtonom primorskom stilu. U svibnju tu možete probati poznate griške črišnje, a za Martinju kušati domaću žlahtinu.

grizane


Prikaz veće karte

 

WebCom Crikvenica Hrvatska Croatia